संचालक मंडळ


Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur
श्री. गलांडे उत्तम शंकर
विंग
चेअरमन
श्री. शेंडगे शशिराव देवीदास
लोणीकाळभोर
व्हा.चेअरमन
Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur
श्री. अपराध भगवान भिमराव
इचलकरंजी
श्री. कावणे प्रकाश दत्ता
चंदूर
श्री. चव्हाण संपतराव हिंदुराव
चिंचणी
श्री. जाधव हिंदूराव रामचंद्र
कोरेगांव भीमा
Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur
श्री. जाधव संजय वसंत
बांबवडे
श्री. तवटे तुकाराम गणपती
बंकलगी
श्री. तांबे प्रमोद शहाजी
निमगांव
श्री. पाटील जयप्रकाश शिवाजीराव
चिंचणी
Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur
श्री. पाटील राजेंद्रकुमार व्यंकटराव
इचलकरंजी
श्री. पाटील सुनील आत्माराम
सातारा
श्री. महानवर लक्ष्मण बापू
सोलापूर
श्री. सावंत बाळकृष्ण पांडुरंग
मालदण
Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur
श्री. सुतार माणिक शंकर
तासगांव
सौ. कोळी माधुरी भानुदास
कुडाळ
श्रीमती पाटील रंजना प्रकाश
तासगाव
श्री. नेलेकर प्रकाश शिवाजीराव
अंबप
सदस्य कथा
"कर्ज बैठक प्रत्येक महिना 1 ल्या आणि 3 र्या शनिवारी"

सदस्य कल्याण ठेव योजना

आर्थिक वर्ष 2015-2016 ऑडिट वर्ग "ब"
प्रमुख सुविधा
  • कर्ज उपलब्ध
  • ठेवी बचत योजना
  • त्वरित सेवा
  • कर्ज रक्कम विमा
  • अधिक विश्वसनीय
  • R.T.G.S
  • N.E.F.T

Shri Swami Vivekanand Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur